čtvrtek 1. září 2016

GO BACK TO EUROPE! by Jacek Zachodny


Jacek Zachodny/ 31/8 - 22/9/2k16 /Galerie Klubovna  
"Narůstající migrační nátlak, atentáty, nepokoje a války vyvolaly v mnohých lidech nedůvěru v lidské společenství, nechuť porozumění, ztrátu empatie, uzavření se, strach a agresi. Umělecká instalace "Go back to Europe!" je provokativní prezentací alternativního historického vývoje současné imigrační krize. Jacek Zachodny reaguje s notnou dávkou ironie a satiry na xenofobní intoleranci většinové společnosti evropských zemí." text by Galerie Klubovna.